A/c Cửa Hàng – Kỹ Thuật vui lòng inbox để nhận BẢNG GIÁ SỈ
Hotline: 0977.977.355 (Zalo)

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

Công Ty TNHH LAPTOP NHẬP 

CHUYÊN LAPTOP NHẬP KHẨU MỸ-NHẬT = DELL-HP

Hàng có sẵn SL tại Chi Nhánh: SÀI GÒN – BIÊN HÒA

Laptop cũ Dell Latitude D620 C2D 2G|120G|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude D630 C2D 2G|120G|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6410 i5-1th|4G|128G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6410 i7-1th|4G|128G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6510 i5-1th|4G|128G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6510 i7-1th|4G|128G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E4310 i5-1th|4G|128G ssd|13.3 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6230 i5-3th|4G|128G ssd|13.3 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6230 i7-3th|4G|128G ssd|13.3 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6320 i5-2th|4G|128G ssd|13.3 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6320 i7-2th|4G|128G ssd|13.3 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6330 i5-2th|4G|128G ssd|13.3 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6330 i7-2th|4G|128G ssd|13.3 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5420 i5-2th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5420 i7-2th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5430 i5-3th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5430 i7-3th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5520 i5-2th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5520 i7-2th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5530 i5-3th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5530 i7-3th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6530 i5-3th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6530 i7-3th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6520 i5-3th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E6520 i7-3th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5540 i5-4th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5540 i7-4th|8G|256G ssd|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5440 i5-4th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5440 i7-4th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5440 i5-4th|8G|256G ssd|Cảm ứng|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5440 i7-4th|8G|256G ssd|Cảm ứng|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5540 i5-4th|8G|256G ssd|VGA rời|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5540 i7-4th|8G|256G ssd|VGA rời|15.6 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5440 i5-4th|8G|256G ssd|VGA rời|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5440 i7-4th|8G|256G ssd|VGA rời|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5450 i5-5th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5450 i7-5th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5450 i5-5th|8G|256G ssd|Cảm ứng|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5450 i7-5th|8G|256G ssd|Cảm ứng|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5450 i5-5th|8G|256G ssd|VGA rời|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5450 i7-5th|8G|256G ssd|VGA rời|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7450 i5-5th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7450 i7-5th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7470 i5-6th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7470 i7-6th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5470 i5-6th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E5470 i7-6th|8G|256G ssd|14 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7270 i5-6th|8G|256G ssd|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7270 i7-6th|8G|256G ssd|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7270 i5-6th|8G|256G ssd|Cảm ứng|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7270 i7-6th|8G|256G ssd|Cảm ứng|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7240 i5-4th|8G|256G ssd|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7240 i7-4th|8G|256G ssd|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7240 i5-4th|8G|256G ssd|Cảm ứng|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7240 i7-4th|8G|256G ssd|Cảm ứng|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7250 i5-5th|8G|256G ssd|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7250 i7-5th-8G|256G ssd|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7250 i5-5th|8G|256G ssd|Cảm ứng|12.5 inch
Laptop cũ Dell Latitude E7250 i7-5th-8G|256G ssd|Cảm ứng|12.5 inch
Laptop cũ Dell Xps12-9Q23 i7-3th|8G|256G ssd|Cảm ứng 360 độ|13.3 inch
Laptop cũ Dell Xps12-9Q23 i7-4th|8G|256G ssd|Cảm ứng 360 độ|13.3 inch
———————-
Laptop cũ HP Probook 6510b C2D 2G|120G|14 inch
Laptop cũ HP Probook 6570b i5-1th|4G|128G ssd|15.6 inch
Laptop cũ HP Elitebook 8440p i5-1th|4G|128G ssd|14 inch
Laptop cũ HP Elitebook 8460p i5-2th|4G|128G ssd|14 inch
Laptop cũ HP Elitebook 8470p i5-7th|4G|128G ssd|14 inch
Laptop cũ HP Workstation 8560w i5-2th|8G|256G ssd|VGA rời|15.6 inch
Laptop cũ HP Workstation 8560w i7-2th|8G|256G ssd|VGA rời|15.6 inch
Laptop cũ HP Workstation 8540w i7-1th|8G|256G ssd|VGA rời|15.6 inch
Laptop cũ HP Workstation 8540w i5-1th|8G|256G ssd|VGA rời|15.6 inch